Oznámenie k integrácii služieb tretích strán do GSAA pre kampaň 2017

Od 15.3.2017 sú sprístupnené nasledovné služby pre integráciu tretích strán:

PRODukčné prostredie 

Pre potreby integrácie tretích strán boli v produkčnom prostredí vytvorené nasledovné služby: 

wfs/2017_ev_WFS 

wfs/2017_hu_ziadatel_WFS 

wfs/2017_lpis_WFS 

wms/2017_uzemne_clenenie_WMS 

Príklad volania na WFS službu (bez tela volania):
https://gsaatest.vupop.sk/gsaaproxy/proxy.ashx?https://gsaamaps.vupop.sk/arcgis
/services/wfs/2017_hu_ziadatel_WFS/MapServer/WFSServer?token=${TOKEN}

Príklady volaní na služby sú uvedené v priloženom jmx súbore: 2017_prod_WFS.jmx

TESTovacie prostredie 

Pre potreby integrácie tretích strán boli v testovacom prostredí vytvorené nasledovné služby: 

wfs/2017_ev_WFS (momentálne nie je dostupná) 

wfs/2017_hu_ziadatel_WFS 

wfs/2017_lpis_WFS 

wms/2017_uzemne_clenenie_WMS 

Príklad volania na WFS službu (bez tela volania):
https://gsaa.vupop.sk/gsaaproxy/proxy.ashx?https://gsaamaps.vupop.sk/arcgis
/services/wfs/2017_hu_ziadatel_WFS/MapServer/WFSServer?token=${TOKEN}

Príklady volaní na služby sú uvedené v priloženom jmx súbore: 2017_test_WFS.jmx

Rozdiely medzi prostrediami 

Názvy služieb ako aj atribútov v tele volaní sú pre obe prostredia totožné. Rozdiel medzi volaniami na testovacie a produkčné prostredie je v url adrese volania: 

TEST 

https://gsaatest.vupop.sk/gsaaproxy/proxy.ashx?https://gsaamaps.vupop.sk/arcgis
/services/wfs/2017... 

PROD 

https://gsaa.vupop.sk/gsaaproxy/proxy.ashx?https://gsaamaps.vupop.sk/arcgis
/services/wfs/2017... 

Integračný manuál nájdete v súbore: GSAA-Integracny_manual.pdf