Systém HRIS nájdete na adrese: https://hris.land.gov.sk/hris/


Harmonizovaný registračno-informačný systém.
Udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období.